De website www.wijnhouse.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Wijnhouse. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnhouse.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Wijnhouse op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Wijnhouse wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijnhouse behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Wijnhouse niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Wijnhouse, welke geen eigendom zijn van Wijnhouse. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Wijnhouse. Hoewel Wijnhouse uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Wijnhouse worden onderhouden, wordt afgewezen.